Mer bærekraftige profileringsprodukter

Fair Wear

Fair Wear Foundation (FWF) er en organisasjon som jobber med merkevarer, fabrikker, fagforeninger, ideelle organisasjoner og myndighete for å forbedre arbeidsforholdene for ansatte i tekstilbransjen.

FWF baserer sitt arbeid på fire hovedprinsipper:

  • Sikre at menneskerettighetene innen forsyningskjedene blir respektert
  • Sikre gode arbeidsforhold på arbeidsplassen i klesfarbrikkene.
  • Tilby de ansatte en telefonlinje de kan kontakte om deres rettigheter blir krenket.
  • Oppmuntre til samarbeid mellom fabrikker, merkevarer og andre interessenter.

Les mer om standarden her

useruser-pluscartmagnifiercrossmenu