Mer bærekraftige profileringsprodukter

Nordic Swan Ecolabel (Svanemerket)

Svanemerket er det offisielle miljømerket for Norden, etablert av Nordisk ministerråd. Svanen sertifiserer at produktet tar ansvar rundt miljøpåvirkningen fra råmaterialet til ferdig produkt. I Norge er det Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet som forvalter merket.

Les mer om standarden her

useruser-pluscartmagnifiercrossmenu