Mer bærekraftige profileringsprodukter

SA8000

SA8000 er en forkortelse for Social Accountability 8000. Det er internasjonal standard for etiske retningslinjer (code of conduct) på arbeidsplassen. Sertifiseringen skjer gjennom et uavhenigig byrå.

Man tar utgangspunkt i FNs mennekerettserklæring, FNs konvensjon om barns rettigheter og FNs konvesjon om å avskaffe diskriminering av kvinner.

Les mer om standarden her

useruser-pluscartmagnifiercrossmenu